Nieuws/Wat U Zegt
375537634
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Veilig land? Asielverzoek snel afwijzen’

De asielverzoeken van mensen uit zogeheten ’veilige landen’ zouden niet eens in behandeling genomen moeten worden, vindt Roeloffina Koning. Dat geeft duidelijkheid en schept draagvlak voor vluchtelingen die wel asiel nodig hebben.

Ik heb 22 jaar bij de Vreemdelingenpolitie asielzaken gewerkt en het laatste jaar bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Helaas heb ik in al die jaren weinig of geen vooruitgang gezien omtrent onduidelijkheden op asielgebied. Ankie Broekers-Knol krijgt het lastig als staatssecretaris. Ik wil haar graag advies geven, begin bij het begin van de asielprocedure. Waarom iemand überhaupt in de asielprocedure laten starten terwijl iemand uit een veilig land komt.

Dat zou ook zeker het draagvlak voor de mensen die echt asiel nodig hebben sterk vergroten onder de bevolking.

Ik heb in de afgelopen jaren gezien dat zeker 80% van de asielzoekers geen recht heeft om hier te zijn. Je bent met de procedures en vervolgens bezwaar/beroep toch meestal wel een half jaartje zoet en voorzien van bed, bad en zakgeld.

Ik begrijp dat het Europees geregeld is dat iemand altijd asiel moet kunnen aanvragen, maar ik denk dat wanneer dit veranderd wordt, er heel veel onvrede onder de bevolking verdwijnt. Ook de IND hoeft geen kostbare, onnodige tijd meer te stoppen in mensen die bij voorbaat al kansloos zijn om een status te krijgen.

Roeloffina Koning