Nieuws/Wat U Zegt
378696
Wat U Zegt

Deelnemers Stelling: ’Een vak leer je in de praktijk’

Uitslag Stelling: ’Mik op de lange termijn’

Vakgerichte opleidingen en meer praktijklessen in het onderwijs, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Vakgerichte opleidingen en meer praktijklessen in het onderwijs, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

U mist een behoorlijke basisopleiding in het huidige onderwijs. Specialisatie, wat men nu op het mbo gaat aanbieden, wordt niet door iedereen toegejuicht. „Een algemene opleiding is het beste, de rest moet in de praktijk worden geleerd.”

Vakgerichte opleidingen en meer praktijklessen in het onderwijs, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Vakgerichte opleidingen en meer praktijklessen in het onderwijs, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Meer dan de helft van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt dat een gespecificeerde opleiding het lastiger maakt om in een andere beroepstak aan de slag te kunnen. „Te veel specialisatie leidt tot mensen die maar één kunstje beheersen”, vindt iemand. Iemand anders is van mening dat de handen uit de mouwen steken leidt tot betere vakmensen. „Laat jongeren net als vroeger onderaan de ladder bij een baas beginnen. Men wordt allround opgeleid en je blijft gemotiveerd, omdat je er ook wat mee verdient.”

De gespecialiseerde keuzevakken in het mbo-onderwijs beslaan nu ongeveer 15 procent van de opleidingsuren. Twee derde van de stemmers vindt dit te weinig. „Stop met al die irrelevante vakken als zelfreflectie en al die tijdrovende groepsopdrachten”, vindt iemand. „De theoretische kennis is er vaak wel, maar praktijkervaring... ho maar”, meent een ander. „Ze komen net van school en wanen zich al manager.”

„Er kan beter geïnvesteerd worden in een vak ’sollicitatiebrieven schrijven en gesprekken voeren’”, merkt iemand op die een eigen winkel heeft. „Jongeren weten tegenwoordig niet meer hoe ze zich moeten presenteren of wat de fatsoensnormen zijn. Komen in een afgedragen kloffie op sollicitatiegesprek en zitten doodleuk op hun telefoon te spelen.”

Bijna drie kwart van de respondenten vindt dat opleidingen meer moeten worden toegespitst op de arbeidsmarkt. Dat bedrijven nu de keuzevakken in het mbo gaan bepalen wordt dan ook door 67 procent van de gezien als een goede zaak. „We hebben in Nederland vakmensen nodig op alle opleidingsniveaus. Daar mag het bedrijfsleven best in investeren”, vindt iemand.

Dat bedrijven dat doen door kennis te delen en stageplekken aan te bieden wordt als iets positiefs gezien. „In Duitsland biedt men een gerichte vakopleiding met betaalde stages. Veel stagiairs krijgen dan ook een baan aangeboden op het stageadres na afloop van hun studie.” Bijna 30 procent van de respondenten ziet liever dat er in de basis van het onderwijs geïnvesteerd wordt. „Het bedrijfsleven mikt op de korte termijn. Dat maakt het voor het onderwijs lastig om aan een vraag te voldoen. Er moet voor gezorgd worden dat een opleiding niet te eenzijdig wordt. Een mix lijkt mij ideaal.” Een ander is het daar mee eens. „Met een algemene opleiding leer je de basis, daarna is het aan de bedrijven om in het personeel te investeren.”

Het woud aan opleidingen in Nederland is velen een doorn in het oog. „Er zijn vaak meerdere opleidingen voor hetzelfde vak voorhanden.” Subsidie voor opleidingen zonder beroepsperspectief dient te worden stopgezet, vindt 64 procent van de deelnemers. „Op de school van mijn dochter moesten kinderen vooral kiezen wat ze leuk vonden. Vriendinnen van haar zitten nu achter de kassa met een master in vrijetijdswetenschappen.” Een ander vindt dat de arbeidsmarkt voorop moet worden gezet bij het kiezen van een studie. „Opleidingen tot circusartiest of een studie Oud-Fins... Gek hè, dat die studenten in de bijstand belanden.”