Nieuws/Wat U Zegt
378837
Wat U Zegt

Brief 2

’Na het zuur nog meer zuur’

Na acht jaar de strop om de nek van de ouderen, de zorg flink te hebben aangetrokken en via de nieuwe rekenrente op de pensioenen, de pensioenfondsen nog rijker te hebben gemaakt en de ouderen nog armer (enkelen daargelaten) en talloze loze beloften te hebben gedaan (beloningen, werkaanbod, Griekenland, Oekraïne, MH17) en huichelen (geld aan Turkije en vluchtelingenopvang) komen de heren Samsom en Rutte met ’sorry’.

Als tegemoetkoming en de hoop op een derde kabinetsperiode (lees: uitstekend salaris en meehuichelen met de EU) bieden ze de ouderen geen verlies aan huidig inkomen, maar ook geen vooruitgang.

De meesten met aow en pensioen zullen zeker op hun pensioen gaan inleveren. Zie de dreiging van de pensioenfondsen voor komend jaar. De stijging van de eigen risico zorg en de stijging van vele kosten, zoals energie, bepaalde voeding, medicamenten en andere zaken, leveren voor de meeste ouderen toch een achteruitgang op. Dus geen ’sorry’ omdat ze spijt hebben, maar puur om weer vier jaar riant salaris en aanzien in Nederland en Europa te willen hebben. Het huidige (laatste 8 jaren) kabinet is nog slechter dan de periode Balkenende. Na het zuur komt nog meer zuur en nog veel, veel meer zuur.

F. Starremans