Nieuws/Wat U Zegt
381549356
Wat U Zegt

’Oostvaardersplassen mislukt experiment’

In plaats van anticonceptie kiest een rechter voor het in stand houden van het mislukte experiment Oostvaardersplassen (OVP), stelt A.F. Zuidema.

Waarom leunt deze rechter zo op de adviezen van diegenen die duidelijk hebben aangetoond dat ze geen verrijking zijn geweest voor het hele eco-gebeuren in dit ernstig beschadigde natuurgebied? Wie niet verblind wordt door de onnavolgbare redeneerbewegingen van deze mislukte ‘adviseurs’ en de rechter, ziet over een paar jaar wederom een hoop honger, dierenleed, sterfte en een nog meer gesloopt natuurgebied. Men kiest (weer) voor vroeg-reactief beheer, hetgeen altijd onnodig lijden inhoudt. Namelijk eer men tot afschieten overgaat moet een uitgehongerd dier eerst van zwakte door de hoeven zakken of niet meer overeind kunnen komen. En: Waarom wordt stikstof wel als schadelijk voor natuurgebieden gezien en sloop door overbevolking niet. Dat het experiment in de OVP reeds was uitgedraaid op een fiasco voor dier en natuur is een overweging waarvoor de rechter nu wederom de ogen sluit.

A.F. Zuidema, Haren