Wat U Zegt/De Kwestie
385781276
De Kwestie

De Kwestie: Nationalisering energiebedrijven

Energiebedrijven nationaliseren voor lagere kosten? ’Het is een basisbehoefte!’

De energiekosten zijn torenhoog en dat zorgt voor veel chagrijn bij burgers en bedrijven die in de knel zitten door de hoge rekeningen. Daardoor dient de vraag zich aan wat er over is van de verzorgingsstaat met zijn vertrouwde nutsvoorzieningen. Moet de overheid de regie over de markt weer terugnemen door winstgerichte energiebedrijven te nationaliseren, of schiet de energiegebruiker daar niets mee op?

Lezer Jack Pot is beduidend voorstander van nationalisering. „Energie, infrastructuur en voedsel zijn primaire levensbehoeften”, aldus deze lezer. „De eerste hebben we al uit handen gegeven. De tweede, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, al gedeeltelijk. Het leven wordt hierdoor onbetaalbaar.” Darryl Oost is het hiermee eens: „Eerste levensbehoeften, zoals energie maar ook gezondheidszorg, zouden niet door commerciële partijen geleverd moeten worden.”

R_J_Tibboel is het hier niet mee eens. Nationaliseren is in zijn ogen onnodig en slecht. „Er zijn ook goede nieuwe energiebedrijven die werken met dagprijzen in plaats van de onzin om in de zomer alles in te kopen en de prijzen op te jagen. De grote energieleveranciers - vaak allemaal voortkomend uit overheidsbedrijven - moeten op een andere manier gaan werken!” AwkutHepap vult aan: „Energiebedrijven zijn grote multinationals, daar is weinig Nederlands meer aan. Nationaliseren is daarom een volstrekt belachelijk idee.”

Lezer Spraakwaterval stelt voor dat energiebedrijven stichtingen moeten worden. „Het is een raar idee, dat burgers in hun huis in de kou zitten, omdat de buitenlandse aandeelhouders van de energiebedrijven zo nodig extra gespekt moeten worden. Stichtingen hebben geen winstoogmerk. En stichtingen keren niet absurd hoge salarissen uit aan bestuurders en hoeven niet in luxe hun werk te doen”, aldus deze lezer. „Gewoon ervoor zorgen dat iedereen in een verwarmd huis kan leven.”

Geen garantie

Alles wat geprivatiseerd word, draait kapot, of word schrijnend duur, zegt BDVR. „De rekening ligt voor altijd en eeuwig weer bij de burger.” Maar volgens VWingerden klinkt nationaliseren misschien allemaal heel mooi, maar is het geen garantie dat we lagere energieprijzen krijgen. „De prijzen worden bepaald op de wereldwijde olie- en gasmarkt, die (hoge) prijzen kan je niet omlaag krijgen door nationalisering. De miljarden dit zal kosten kan je beter aanwenden voor compensatie aan gebruikers van energie zoals consumenten en bedrijven.”

Paranormal Investigator beweert echter dat als marktwerking niet tot lagere prijzen geleid heeft, maar voor hogere winsten, de overheid wel moet ingrijpen. „Een basisbehoefte dient immers voor iedereen betaalbaar te zijn. Het kan niet zo zijn dat de energieprijzen door het dak gaan, en de overheid noodgedwongen een energietoeslag in het leven moet roepen voor de minderbedeelden. Ik begrijp dat de hoge energieprijzen met de oorlog te maken heeft, maar dat gebruiken energieleveranciers weer als excuus om wat extra te verhogen. Even een graantje meepikken.”

Janvan75 voegt tot slot toe: „Voor nationalisering is vertrouwen in de overheid vereist.” En dat is volgens hem absoluut niet meer aanwezig in onze maatschappij.

De Kwestie: Nationalisering energiebedrijvenLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover