Nieuws/Wat U Zegt
390362119
Wat U Zegt

’Wereldwijd excuses maken’

Volgens R.S van den Berg moet ook de oorspronkelijke uitgever en opdrachtgeven van het boek ’Het verraad van Anne Frank’ excuses aanbieden voor de ’onwaarheden’ in het boek.

Nu de Nederlandse uitgever van het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ haar excuses heeft aangeboden en daarmee twijfels uit omtrent het waarheidsgehalte van het boek, lijkt het mij dat zij ook het initiatief moet nemen om HarperCollins, de oorspronkelijke uitgever en opdrachtgever te manen, overal ter wereld kenbaar te maken dat het boek, uitsluitend berust op veronderstellingen die zonder enig bewijs tot ‘waarheid’ zijn verheven. Met als gevolg dat een volslagen willekeurig persoon en zijn nabestaanden onterecht zijn beschadigd. Het boek heeft al meer dan genoeg geld opgeleverd, om het wereldwijd plaatsen van advertenties met excuses te bekostigen.

R.S. van den Berg,

Amsterdam