Nieuws/Wat U Zegt
393016619
Wat U Zegt

’Rechtshulp voor armen in de knel’

Het lijkt erop dat je ’recht halen’ een kostbare zaak gaat worden, stelt Hetty Winkler. De sociale advocatuur wordt steeds verder uitgekleed.

Nu de sociale advocatuur het water na aan de lippen staat, weigert de overheid ten ene male om over de brug te komen met financiële steun.

In een democratie als de onze was het in het verleden een verworvenheid om mensen met een kleine beurs royaal bij te staan, wanneer men zijn recht wilde halen.

Vandaag de dag begint het er sterk op te lijken dat het recht alleen voorbehouden is aan hij/zij die hier wat voor neer kan leggen. Een zeer slechte zaak en een stap terug naar een feodaal tijdperk.

Wat zou het daarom een prachtige oplossing zijn als ieder advocatenkantoor in Nederland zich verplicht een dag in de week zou bezighouden met de sociale advocatuur en vier dagen aan de andere lopende (goed betaalde) zaken, dan zou de hele financiële kwestie zich in no time hebben opgelost.

Alle advocatenkantoren worden dan op dezelfde leest geschoeid (ook de nu sociale advocatenkantoren). Dan zal de advocatuur in zijn totaliteit hierin een zeer goede belegde boterham kunnen verdienen! En een ieder, rijk of arm, zal dan naar voldoening geholpen zijn!

Hetty Winkler,

Groningen