Nieuws/Wat U Zegt
400918
Wat U Zegt

Ver van de natuur

Wat een gedoe over de grote grazers in de Oostvaardersplassen (Tel. 23/6). Ook nu blijkt dat mensen uit de randstad ver van de natuur afstaan, meent W. Lageveen. Deze lezer vindt er niet goed nagedacht is bij de aanleg van het natuurgebied.  Vindt u dat ook?

Je kon bij de aanleg van de plassen op je ’blote voeten’ aanvoelen dit problemen zou gaan opleveren. Ook deze dieren krijgen jongen. Maar het gebied blijft van dezelfde grootte. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze plannen wederom, ver van de praktijk, door driedelig grijs maatpak in Den Haag bedacht.

W. Lageveen