Nieuws/Wat U Zegt
403327
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: ’Levenslang geen beesten’

Dat dierenmishandelaars in de toekomst vaker een verbod krijgen opgelegd om huisdieren te houden, juichen vrijwel alle deelnemers aan de Stelling van de Dag toe. Maar of zo’n verbod te handhaven is, daarover zijn de meningen verdeeld.

Minister Van der Steur komt binnenkort met een wet waardoor een zogeheten houdverbod als aparte maatregel opgelegd kan worden. Nu is dat alleen mogelijk bij een andere straf, zoals een boete. Ook het ophitsen van dieren, bijvoorbeeld om iemand te bijten, wil Van der Steur strafbaar stellen.

Een goed begin, vinden de deelnemers, maar de helft betwijfelt of een houdverbod te controleren valt. „Het is een papieren tijger, geen politie of andere instantie die gaat kijken of men zich er aan houdt.”

Een iets kleinere groep ziet het handhavingsprobleem, maar denkt dat hier wel een mouw aan te passen is. „Registratie en regelmatige controle van diegenen die zo’n verbod hebben gekregen, hoort er dus bij”, zegt iemand.

Bijna 80 procent vindt dat de politie meer prioriteit moet geven aan het aanpakken van dierenmishandelaars maar velen denken dat daar in de praktijk niets van terecht komt. „De politie kampt al met tekorten, hoe wil je dit dan bestrijden? Geen mankracht en geen geld.”

Anderen vinden dat er wel belangrijkere zaken zijn die aandacht vragen, ’zoals de toenemende verloedering, agressie en terrorisme’. Een respondent verklaart: „Het welzijn van de burger prevaleert boven dat van het dier.”

Bijna driekwart heeft er overigens weinig vertrouwen in dat het voorstel van Van der Steur ook werkelijkheid wordt. „Loze verkiezingsbeloftes. Daar heb je niets aan. Als je maatregelen bedenkt, doe er dan meteen een budget bij om ze na te leven c.q. af te dwingen,”,reageert een van de stemmers.

De maximale termijn voor een houdverbod is nu tien jaar, maar in de praktijk leggen rechters maximaal drie jaar op. Als het aan de stemmers ligt, wordt dat levenslang. Wie heeft laten blijken dat hij of zij niet voor dieren kan zorgen, moet het recht om beesten te houden worden ontnomen, menen zij.

Velen vinden dat nog niet genoeg. „Bovenop een houdverbod voor het leven nog een flinke boete en de kosten van de dierenarts en verblijf in een eventueel asiel of andere vorm van opvang.” Anderen doen er nog een schepje bovenop met gevangenisstraf en „een herkenbare foto bij Opsporing Verzocht zodat niet alleen de politie maar iedereen een oogje in het zeil kan houden”.

Ruim 90 procent is van mening dat mensen vaak niet weten waar ze aan beginnen als ze een huisdier nemen. Iemand stelt voor: „Voer een APK in voor mensen die dieren houden. Ze moeten aantonen dat ze goed voor een dier zorgen.”

Een verplichte cursus voor mensen die een huisdier nemen waar ze leren hoe ze met het dier moeten omgaan, vindt 45 procent geen overbodige luxe. „De groep onwetenden (maar met goede bedoelingen) is veel groter dan de groep doelbewuste dierenmishandelaars”, doceert een respondent.

Een ander voegt daar aan toe: „Maar je moet de drempel ook niet zo hoog maken dat goedwillende mensen niet meer willen. Geef ook eens informatie over de dieren in asiels en laat de mensen weten dat deze vol zitten met dieren die permanente opvang nodig hebben.”

Margo Stols