Nieuws/Wat U Zegt
403539
Wat U Zegt

Rekentoets verplicht voor pabo’er

De rekenvaardigheid breng je niet op peil door toetsen. Dit is dramatisch gekelderd door de invoering van de realistische methodes, weet Riek Kerkhof-Willems.

Ze geven weinig oefeningen met breuken, procenten. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigingen en staartdelingen worden op een omslachtige en belachelijke manier aangeleerd. Waardoor de kinderen er absoluut niets meer van begrijpen. Het automatiseren van de sommen tot honderd en de ’tafels’ moet thuis gebeuren. Wat was er mis met het eindeloos opdreunen van tafels?

Ik mag toch verwachten dat een leerling een rekentoets moet afleggen voor toelating tot de pabo, zodat de nieuwe generatie kinderen straks kan rekenen.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik