Nieuws/Wat U Zegt
405173
Wat U Zegt

Invoeren, maar dan wel wegenbelasting afschaffen

Uitslag Stelling: De gebruiker moet betalen

Als landen om ons heen tolheffing invoeren, kan Nederland niet achterblijven, vindt de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling. „Gelijke monniken, gelijke kappen. Laten we eens niet het braafste jongetje van Europa zijn.”

Hoewel 80% van de stemmers voorstander zegt te zijn, blijken zij wel voorwaarden te willen verbinden aan een eventuele tolheffing. „Wegenbelasting weg en tol er in, lijkt me een goed plan. Dan betaal je waarop je rijdt, dat is ook wel zo eerlijk”, stelt een lezer voor. Een ander beaamt: „Als het vervanging is van de wegenbelasting: prima. Ik rij toch heel weinig.”

De wegenbelasting wordt door veel deelnemers als ’oneerlijk’ bestempeld. Deze accijns zou ook kunnen worden vervangen door een hogere brandstofprijs, in plaats van door tolheffing, zo zegt een van hen: „Dan hoeft een oud vrouwtje dat twee keer in de week een ritje maakt voor de boodschappen niet hetzelfde te dokken als iemand die met dezelfde auto het asfalt uit de wegen trekt.” Een ander vindt een hogere brandstofprijs ook eerlijker: „Tolheffing is zakkenvullerij. Schaf onze wegenbelasting af en verdisconteer dat in de brandstofprijs, dan betaalt alleen de gebruiker.”

De invoer van tolheffing voor vrachtwagens in België heeft bij velen kwaad bloed gezet. „Hoe durven ze tol te heffen voor de slechte kwaliteit van wegen en wegaanduidingen. Schandalig”, oordeelt iemand. Bijna driekwart van de stemmers vindt dat het geld in België in verbetering van de wegen moet worden gestopt. „Maar helaas zal het vooral worden gebruikt om de schatkist te vullen”, klinkt het wantrouwend. Als ’wraak’ stellen sommigen voor: „Dus wij moeten tol gaan heffen op de Westerschelde.”

Tolheffing wordt door een ruime meerderheid beschouwd als in strijd met de Europese gedachte. „De regels waren: vrij verkeer van mens en goederen in heel Europa. Helaas is daar niets van terecht gekomen. Dus Europa moet eens optreden”, zegt iemand. Een ander stelt: „Dit had de EU al veel eerder moeten aanpakken. In alle landen iets meer voor de benzine betalen en een gedeelte afdragen aan een wegenfonds.”

Eén systeem voor heel Europa, dat zien meer stemmers zitten. „Of alle landen of in geen een land. Het wordt tijd dat alle buitenlandse kentekens hier ook een bijdrage betalen.” En een ander geeft als voorbeeld: „Waarom moet ik een vignet kopen - een jaar geldig! - in Zwitserland voor doorrijden? Juist, omdat dat eerlijk is naar de bewoners toe. Nederland, volg dit voorbeeld.” Niet iedereen is echter gecharmeerd van dit plan: „Rij ik straks met twaalf stickers op mijn voorruit? Belachelijk.”

Aan tolheffing kleven ook nadelen, behalve al die vignetten of kastjes. Driekwart van de stemmers verwacht dat b-wegen en kleine gemeentes last zullen krijgen van vrachtverkeer. „Ik denk dat chauffeurs liever over snelwegen rijden dan over binnenwegen, maar dat ze vaak door hun werkgever gedwongen worden zo min mogelijk geld uit te geven”, vermoedt iemand. Slechts een kwart van de deelnemers denkt dat files zullen verminderen.

Bijna 75% geeft aan België te zullen mijden, als de heffing ook voor personenauto’s ingevoerd wordt. Een automobilist zegt: „Ik rij nog liever 100 km om dan €5,- tol te moeten betalen.”

Eline Verburg