Nieuws/Wat U Zegt
407148102
Wat U Zegt

Respondenten: Messenprobleem bij de basis aanpakken

’Opvoeden en handhaven’

Het is tijd dat de regelgeving rondom steekwapens wordt aangescherpt, vindt 82% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Driekwart van de respondenten pleit voor een landelijk messenverbod. „Elk mes wordt op straat een steekwapen.”

Iemand schrijft: „Stoerdoenerij met een zekere verwijzing naar geweld is van alle tijden. Maar het wordt tegenwoordig gewoon gevonden bewapend te zijn, met als motivatie de behoefte aan zelfbescherming”.

Respondenten vragen zich echter wel af of een messenverbod te handhaven is. „Een messenverbod is symboolpolitiek”, reageert er een. „Van ieder hard object kun je een steekwapen maken.” Een ander: „Je kunt dan ook Stanley-messen, schroevendraaiers en bijlen wel gaan verbieden. Mentaliteitsverandering is het enige dat soelaas kan bieden.”

De meeste respondenten vinden dat de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Bijna 90 procent is van mening dat ouders de tassen en zakken van hun kroost moeten doorzoeken op steekwapens, zoals een Amsterdamse agent afgelopen week suggereerde.

Er klinken in de reacties veel geluiden over de ’te softe’ opvoeding die jongeren tegenwoordig zouden krijgen. „Ze denken dat alles mag en kan. Ouders moeten hun kinderen veel betere normen en waarden meegeven”, stelt iemand. „De jeugd wordt door de ouders behandeld als prinsjes en prinsesjes waardoor het verwende blagen worden. Dus als Pietje een mes heeft wil Jantje ook mes”, denkt een ander.

Ouders moeten de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen kinderen en het niet steeds op het bordje van de overheid schuiven, vinden de respondenten. „Als zij het laten afweten moeten ook de ouders gestraft worden”, vindt een een van hen.

Veel stellingdeelnemers denken dat ook het internet bijdraagt aan het toenemende messengebruik onder jongeren. Dat kinderen via laptops, tablets en telefoons toegang hebben tot filmpjes waarin geweld verheerlijkt wordt, verontrust het grootste deel van de respondenten. „Al die drillvideo’s dragen bij aan de normalisering van geweld en het in bezit hebben van wapens. Kinderen van 12, 13 jaar! Het is toch niet te geloven? Ouders, waar zijn jullie? Zijn jullie te druk met jullie zelf?”, schrijft iemand.

Ruim 80 procent vindt dat dergelijke drillvideo’s verboden zouden moeten worden. „De idioten die deze filmpjes maken zouden moeten worden gepakt voor opruiing”, zegt een respondent. Een ander: „Rappers zouden een voorbeeld kunnen zijn, helaas is het vaak het tegenovergestelde.”

De overgrote meerderheid vindt dat ook scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Frequente kluisjescontroles vinden de meesten een goed idee. Anderen pleiten voor preventief fouilleren rond scholen of detectiepoortjes. „Waarom worden die niet gebruikt?”, vraagt iemand zich af. Menig respondent vindt dat de school in de lessen meer aandacht moet besteden aan het probleem.

Maar bovenal vinden de meesten dat er hogere boetes en strengere straffen moeten staan voor het in bezit hebben van steekwapens. Iemand verwoordt het zo: „Heb je een gevaarlijk steekwapen op zak? Niet naar bureau Halt. Dat is een lachertje voor die jongeren. Ze doen daar onderling zelfs stoer over. Gewoon voor de rechter. Punt!”