409522
Wat U Zegt

'Kan het wat zachter'

Willen mensen zo graag met een hoortoestel lopen, vraagt Mirta Haan zich af als zij kijkt naar al die muziekfestivals in de zomer. "Volledige weekenden worden verpest door die herrie. Kan het niet gezellig zijn zonder zoveel volume?"

"Is muziek slecht als je de knop lager zet? Een ander aspect is de ellende van de omwonenden (waaronder kinderen), die, zonder erom te hebben gevraagd, gehoorschade wordt berokkend en die zelf daarvan de schade moeten dragen."