409543
Wat U Zegt

Lezer: ’Boetes en incassokosten zijn schandalig hoog’

Uitslag Stelling: Levensonderhoud te duur

Een adempauze voor schuldenaars is volgens de helft van de deelnemers aan de Stelling van de Dag niet voldoende. De aanpak van schulden vereist volgens veel lezers structurele maatregelen. „Zorg voor een kostenverlaging!”

Zes maanden uitstel van betaling om ondertussen een hulptraject in te gaan is volgens tweederde van de deelnemers sowieso onvoldoende. Een lezer zegt: „Het traject is te traag. Schulden blijven stijgen in deze aanloopperiode. Maar áls het eenmaal loopt, werkt het goed.”

Veel respondenten stippen aan dat sommige mensen met schulden dubbel worden gestraft, omdat ze daar bovenop nog eens boetes krijgen. Zo vertelt iemand: „In mijn omgeving is het de schuld van de bureaucratie dat mensen in de problemen komen en lang wachten met reageren, zodat ze extra kunnen rekenen voor schandalig hoge rente en incassokosten.” Een ander valt bij: „Soms voor de kleinste bedragen zijn de bijkomende kosten 200% van het oorspronkelijke bedrag. Hierdoor worden mensen nog meer in het nauw gedreven.”

Bijna de helft van de stemmers gelooft niet dat het maken van schulden te voorkomen is. Een ruime meerderheid van 90% wijst naar de overheid als medeschuldig aan de hoge kosten van levensonderhoud. „Het komt bijvoorbeeld ook door verlies van werk en de te hoge kostendruk door het beleid van de overheid”, weet een van hen. „Om de dagelijkse behoeften zoals wonen, zorg en eten te betalen is het aangenomen wettelijk bepaalde minimum (bijstand) al veel te laag.”

Een ander merkt op: „Van 70% van het minimum inkomen kan echt geen mens rondkomen.” Een voorstel luidt: „Minder kosten voor huur, eigen bijdrage afschaffen, lagere premies, gemeentelijke belastingen afschaffen of kwijtschelden.”

Tweederde van de deelnemers heeft zelf wel eens in de financiële problemen gezeten en eenzelfde hoeveelheid zou zich ervoor schamen. Goede begeleiding is noodzakelijk en gemeentes moeten daar niet te lang mee wachten. „Met budgethulp binnen een half jaar alles weer op de rails zetten en vooral daarna geen schulden meer maken”, adviseert iemand. Een ander stelt: „Deze adempauze is een goed begin, maar bij lange na niet voldoende. Men moet eens afleren zich blind te staren op de buren, als die een grotere auto, nieuwe meubels en weet ik wat meer kopen, hou je dan in en wees tevreden met wat je zelf hebt.”

Een ’zwarte lijst’ voor schuldenaars vindt tweederde een goed idee. „Registratie is geen schande, het zorgt ervoor dat mensen niet onbeperkt verdere schulden kunnen maken”, verklaart een van hen. „Anders is het dweilen met de kraan open.”

Veel lezers menen dat je zelf veel kunt doen om schulden te voorkomen. „Eerst leren om de tering naar de nering te zetten. Dat begint al van kleins af aan.” Het regent adviezen voor een zuiniger leven: „Pak de fiets en stop met roken. Luxe dingen zijn niet zaligmakend, zoek het geluk in de kleinere dingen”, en: „Niet roken. Niet drinken. Geen hond. Geen auto. Geen dure mobiel. Zoek een baan.” Het aloude huishoudboekje is ook een terugkerend fenomeen: „Wat komt er in, wat gaat eruit en hoeveel kan ik eventueel overdoen naar de spaarrekening (voor de dure maanden).”

Eline Verburg