Nieuws/Wat U Zegt
40967
Wat U Zegt

’De Winter roept maar wat’

In zijn column van 10 januari 2017 houdt Leon de Winter een betoog om de vrijlating van bepaalde misdadigers aan de nabestaanden over te laten. Aanleiding is het ‘nieuws’ over het verlof van Mike J., de man die is veroordeeld voor de dood van Rowena Rikkers, ook wel bekend als het meisje van Nulde. Volgens De Winter hebben veroordeelden als Mike J. voor altijd hun recht op terugkeer in de samenleving verspeeld.

Het nieuws over het verlof zorgt voor een storm aan publiciteit, gezocht door de vader van Rowena en haar zus Rochelle. Die behoefte is begrijpelijk. In hun ogen is geen straf immers zwaar genoeg. Opmerkelijker is dat de advocaat van die nabestaanden publiekelijk de juistheid van de toekenning van het verlof in twijfel trekt.

Advocaat Diekstra stelde woensdagavond bij Jinek onomwonden dat de vrees van Rochelle dat Mike J. zijn werk zal afmaken realistisch is. Die uitlating is even onzinnig als gevaarlijk. Onzinnig omdat die niet is gebaseerd op enige feitelijke omstandigheid. En gevaarlijk omdat hij daarmee niet alleen de angst van een getraumatiseerd meisje voedt maar ook Mike J. een intentie toeschrijft die hem in een nog kwader daglicht stelt. Kwalijk ook omdat hij hiermee het vuur richting rechterlijke macht, behandelaars en psychiaters opstookt. Een advocaat heeft bij uitstek een verantwoordelijkheid om uit te leggen hoe het systeem werkt. Door het tegenovergestelde te doen draagt Diekstra bij aan een klimaat van angst en polarisatie.

Zowel De Winter als Diekstra trekken zonder enige onderbouwing de deskundigheid van diverse betrokken professionals in twijfel. En dat zijn er nogal wat. Te beginnen met rechters die na een zorgvuldig strafproces tot een forse gevangenisstraf en een TBS-behandeling komen en van die behandeling tot op heden telkens de verlenging hebben bepaald. Daarnaast diskwalificeren ze de behandelaars in de TBS-kliniek die een jarenlange behandelrelatie opbouwen, waarbij inschatting van het risico op herhaling van een delict hoofdzaak is. En tot slot nog een commissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie belast met de beoordeling van de vraag of verlof maatschappelijk verantwoord is en op welke wijze. Het komt nogal aanmatigend over om van de zijlijn, zonder enige kennis van het strafdossier of de behandelrapportages, te roepen dat al deze deskundigen ernaast zitten.

De diepere laag in de column van De Winter is kennelijk dat hij het überhaupt knettergek vindt dat iemand die voor een levensdelict veroordeeld is, ooit terug zou mogen keren in de maatschappij. Daarvoor moet De Winter echter niet bij Mike J., maar bij de wetgever in Den Haag zijn. Opsluiten en de sleutel weggooien - zoals De Winter feitelijk voor ogen staat is in strijd met het Europees Verdrag voor rechten van de mens. De Winter zou zich kunnen aansluiten bij de PVV die veelvuldig heeft gepleit voor het afschaffen van dit mensenrechtenverdrag. Of, om met de huidige trend in de pas te lopen, samen met Diekstra een eigen partij oprichten.

Niels van Wersch – advocaat Mike J.