409793
Wat U Zegt

Lezer: er zijn gewoon te veel mensen in dit kleine land

Uitslag stelling: Infrastructuur moet gestut

Mobiel Nederland vraagt premier Rutte om meer geld voor de infrastructuur. Bijna tweederde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag deelt de zorgen en vindt ook dat er een extra injectie nodig is. „Het is weer tijd voor investeren.”

Voor de komende twee jaar is tien miljard euro beschikbaar, maar dat is, zoals ook een op de drie deelnemers beaamt, niet genoeg om te garanderen dat we in de toekomst niet met zijn allen stilstaan op de weg of op het water. Ook het spoor heeft meer ruimte nodig. Van de deelnemers ziet 60 procent zelf dat er veel mis is met de verbindingen in Nederland. En dat terwijl „mobiliteit een fundament is voor economische welvaart". Meer dan driekwart is het eens met de stelling dat goede verbindingen voor ons land van levensbelang zijn, juist nu de economie aantrekt. "Dit is de slagader van een land, als dit niet loopt kun je niet mee doen en bedrijven gaan hier kapot door, dus heel belangrijk deze brandbrief!”

Sommige stemmers daarentegen vinden het alarm overdreven. "Het zijn alleen spitsproblemen". Een op de drie deelnemers vindt het beter om te investeren in zaken als thuiswerken en het spreiden van werktijden. "Hoe komt het toch dat elke dag de ene kant van Nederland naar de andere kant van Nederland reist? Begin daar nu aan om dit te voorkomen."

Tot de coalitie van 23 maatschappelijke partijen die bij de premier alarm slaat, hoort ook de Fietsersbond, die pleit voor een beter netwerk van fietspaden. Van de deelnemers vindt 79 procent het een goede zaak dat deze partijen op dit punt de handen ineen slaan. "Dat een verscheidenheid aan organisaties hiertoe is gekomen geeft aan hoe serieus het probleem is. Op een regenachtige dag reizen geeft onrust omdat je nooit weet hoe lang je er over doet, met welk vervoermiddel dan ook."

"Het is goed dat die partijen samenwerken en een noodkreet laten horen. Als ze samen een vuist maken heb je meer kans dat de wegen en aansluitingen beter worden", laat een ander horen.

Beter misschien wel, maar 80 procent van de stemmers is ervan overtuigd dat de verkeersproblemen nooit opgelost zullen zijn. "De planologie loopt steeds achter de feiten aan", zegt iemand. "Men had tien jaar geleden al een Deltaplan voor snelwegen moeten maken", vindt een tweede. Velen merken op dat het "allemaal veel te laat" komt. "Deze noodkreet geeft aan dat het kabinet, alweer, achter de feiten aanloopt."

De investeringen in asfalt zijn de laatste jaren juist achter gebleven, en voor 71 procent blijkt hieruit dat de regering kortzichtig is geweest. Voor meer dan de helft staat het nu ook geenszins vast dat Den Haag zal luisteren naar de 'mobiele coalitie'. Een deelnemer weet: "De eigengereide Rutte doet toch wat hij zelf wil en dat is niet veel goeds."

Van de deelnemers heeft 63 procent zelf te lijden onder het feit dat het steeds voller wordt. Een deelnemer vraagt: "Wordt er ook wel eens over nagedacht dat er gewoon te veel mensen zijn in dit kleine land en dat het gewoon een keer vol is en zeker in de Randstad?" "Als men de overbevolking niet wil aanpakken, wordt het dweilen met de kraan open." "Dit horen we al zo lang", zegt een derde. „Er komen steeds meer wegen en het is nooit genoeg. Ergens moet het stoppen".

Coosje Hiskemuller