410442
Wat U Zegt

Marianne Thieme op reis

In De Telegraaf van 19 mei kapittelt een Telegraaf-verslaggever in een commentaar Marianne Thieme over haar reis naar Australië om ook daar het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren uit te dragen. Daardoor moet zij wel een hele week verstek laten gaan in de Tweede Kamer. Vindt u dat dat moet kunnen, zoals lezer C. Kuypers schrijft, of niet?

"Toch wil ik niet nalaten deze gelegenheid aan te grijpen om de grote, ook internationale betekenis en de niet aflatende daadkracht van juist deze briljante politica - die als geen ander bij voortduring de levensgrote maar stelselmatig onderbelichte zorg voor mens, dier, natuur en milieu op de kaart zet - voor het voetlicht te brengen. Als, naar verwachting, over zo’n 50 jaar inderdaad mocht blijken dat halfslachtige traditionele oplossingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid om de toenemende wereldwijde milieuproblemen tot een goed einde te brengen, dan zullen de overwegend opportunistische leiders van andere politieke partijen reeds lang in het vergeetboek zijn geraakt. Wél zal men zich wellicht herinneren dat Marianne (en mede-auteur Ewald Engelen) ons in hun onlangs verschenen boek ‘De kanarie in de kolenmijn’ de weg hebben gewezen naar een betere duurzame toekomst; een boek dat, naar ik meen te weten, tenminste voor een belangrijk deel tot stand is gekomen in haar spaarzame vrije tijd."

C. Kuypers, Hilversum