Nieuws/Wat U Zegt
411065
Wat U Zegt

’Seniorendagen moeten blijven’

Regelmatig leest men dat de werkloosheid onder oudere werknemers mede wordt veroorzaakt door allerlei cao-bepalingen, zoals seniorendagen. Oudere werknemers zouden hierdoor te duur zijn. Seniorendagen zouden daarom moeten worden afgeschaft. Lezer A. Klasen tekent daar protest tegen aan. Terecht, vindt u?

A. Klasen schrijft: „Mag ik iedereen er aan herinneren waarom deze dagen ooit zijn ingevoerd? Als zestigjarige huisschilder ben ik maar wat blij met wat ze bij ons de 55+ dagen noemen. Na ondertussen al vijfenveertig jaar te hebben gewerkt, merk ik langzamerhand de slijtage aan mijn lichaam, wat zich uit in allerlei dagelijkse klachten, met het risico van voortijdige uitval. En het eind is voor mij pas over zeven jaar in zicht.

Het is een utopie te geloven dat werkgevers meer oudere werknemers in dienst zullen nemen, als deze dagen komen te vervallen. Althans in de bedrijfstak waarin ik werkzaam ben. Het zou niets meer zijn dan een ordinaire loonmaatregel.

Al jaren kijken de bonden toe of stemmen in met het schrappen van allerlei regelingen uit de schilders-cao, zoals nu weer het Schildersvakantiefonds. Economische groei is mooi, maar mag niet ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Wil men tenminste instroom houden van jonge werknemers.”