411287
Wat U Zegt

’Verschil in regels voor asielopvang’

We worden in Nederland bedolven onder regels en voorschriften. Maar voor de controle van asielzoekers geldt dat kennelijk niet, signaleert lezer Otto Tempelaars. De asielcheck wordt flinterdun genoemd (Tel. 17/5). Hoe denkt u hierover?

Otto Tempelaars uit Heemstede schrijft:

"Als je in Nederland de toegestane snelheid op de weg overschrijdt, wordt dat perfect geregistreerd en leidt dat onherroepelijk tot een boete.

Ook op andere terreinen worden we bedolven onder regels en voorschriften, die echter kennelijk niet gelden waar het gaat om de controle van asielzoekers in opvangcentra. Daar is van perfectie bij de registratie totaal geen sprake en wordt de asielcheck flinterdun genoemd (Tel. 17/5). Dit roept onder meer de vraag op wat voor medewerkers er in de opvangcentra werkzaam zijn. Als dit ’sociaal-cultureel en maatschappelijk opbouwwerkers’ zijn, dan is de kans groot dat een stemverheffing van een asielzoeker voldoende is om verdere controle achterwege te laten. Ook in het vervolgcircuit zoals aanvraag voor uitkeringen, woningen en andere sociale voorzieningen hoeven de asielzoekers zich geen zorgen te maken over hun al dan niet dubieuze verleden. Het lijkt erop dat regelgeving en voorschriften in Nederland niet zo belangrijk meer zijn en de controle in de opvangcentra een opmaat is voor versoepeling daarvan. Dit zal vooral de autochtone Nederlander toejuichen, want die moet overal en altijd zijn identiteit kunnen aantonen."