Nieuws/Wat U Zegt
411298
Wat U Zegt

Stemmers wijzen op slechte staat Belgische wegen

Uitslag Stelling: ’Tol voor auto kortzichtig’

Het Belgische tolplan voor automobilisten wordt weggehoond door een meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Zeker zes op de tien respondenten menen dat Nederland ook tol moet gaan heffen als dat voornemen doorgaat.

’Het is een voorbeeld voor Nederland. Op deze manier zullen alle auto’s die met buitenlandse kentekens in Nederland nu gratis rijden ook meebetalen aan ons wegennet”, vindt een voorstemmer. „Als België zo nodig tol moet gaan heffen dan wordt het tijd dat Nederland dit ook gaat doen”, valt een ander bij. „En dan niet alleen voor autowegen maar dan ook tol aan schepen vragen die over de Westerschelde naar Antwerpen varen.”

Velen vinden het tolplan van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, niet getuigen van de Europese gedachte. „Eén Europa.... laat me niet lachen! We doen allemaal wat ons het beste uitkomt”, roept een deelnemer verontwaardigd. Er gaan veel stemmen op om Europees niveau een regeling te realiseren en bijvoorbeeld de nationale wegenbelasting te schrappen. Zo mailt iemand: „Als de wegenbelasting in Nederland afgeschaft wordt en de kosten voor de Nederlandse rijder aanzienlijk lager wordt, heb ik daar geen probleem mee. Maar het kan niet zo zijn dat wij ook nog eens in België en, op de duur, in Duitsland moeten gaan betalen.”

De meeste respondenten zijn niet te spreken over de staat van de wegen in België. Zij menen dat onze zuiderburen eerst hun wegennet op orde moeten brengen voordat er überhaupt geld kan worden gevraagd voor het gebruik ervan. Zo verhaalt een automobilist over regelrecht gevaar voor de weggebruikers: „Ik reed afgelopen weekend vanuit Frankrijk door België en de Belgische wegen zijn in erbarmelijke toestand. Sterker nog, auto’s lopen echt gevaar te verongelukken en ernstige schade op te lopen. Enorme kuilen in snelwegen én B-wegen en op de meeste wegen is de toplaag volledig weggesleten.”

De meesten hebben juist kritiek op het Vlaamse voornemen omdat de eigen inwoners worden gecompenseerd uit de opbrengst van de tolheffing. Daarmee is de insteek van het tolplan discriminerend voor buitenlanders en dat mag niet. Het is juist deze voorwaarde waarop het Duitse tolplan eerder strandde bij de Europese Commissie. De oosterburen broedden nu op herziening van het tolplan.

De stellingdeelnemers zouden graag zien dat onze verkeersminister Schultz van Haegen krachtig protest aantekent tegen het Belgische voornemen bij de Europese Commissie. Velen hebben ook al moeite met de tol voor trucks, dat onlangs is ingevoerd, omdat dat belemmeringen opwerpt. „De tolplannen zijn kortzichtig en een belemmering voor Nederland als handelsland. Op deze manier breng je de handelspositie van een land in moeilijkheden.”

Slechts een minderheid meent dat tol voor personenauto’s aanvaardbaar is. Maar daar wordt vaak wel weer de voorwaarde aan verbonden om dit Europees te regelen. „Betalen naar gebruik is bespreekbaar maar alleen voor de hele EU.”

Vakantiegangers hoeven voor deze zomer niet te vrezen, maar als het tolplan zou doorgaan, dan zouden toeristen letterlijk de tol betalen. Zeker de helft van de deelnemers aan de stelling geeft aan om te gaan rijden om de tolwegen te vermijden.

René van Zwieten