Nieuws/Wat U Zegt
411808281
Wat U Zegt

’Inkomen senioren ongewis’

De AOW blijft gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Een stukje zekerheid voor de gepensioneerden. Maar J. Werkhoven is toch niet tevreden.

Echter deze zekerheid moet wel uit eigen zak worden betaald omdat het kabinet een aantal negatieve maatregelen heeft genomen met betrekking tot ouderenaftrek, de IOAW regeling en andere toeslagen. De vraag is of het netto inkomen van gepensioneerden met een AOW uitkering hiermee wordt verhoogd. Dit geldt ook voor opgebouwde pensioenrechten. Gepensioneerden worden door minister van Financiën Kaag voor de gek gehouden. Terecht dat oppositiepartijen hiertegen fel protesteren. Vooralsnog is de inkomenspositie van ouderen nog ongewis en is de vraag wanneer de verhoging van de AOW en indexatie van de pensioenen plaats zal vinden. De sigaar uit eigen doos voorlopig niet opsteken dus.

J. Werkhoven