Nieuws/Wat U Zegt
426978510
Wat U Zegt

’Beperkingen voor vaccinatieweigeraar’

Een lezer meent dat mensen die zich op grond van artikel 11 van de Grondwet niet laten inenten niet gediscrimineerd mogen worden, m.a.w. er mag hen geen beperkingen worden opgelegd vanwege hun keuze (WUZ, 19/11). Marian Uppelschoten denkt daar anders over.

In de wet staat echter ook dat u een ander niet moedwillig in gevaar mag brengen want dan bent u aansprakelijk voor de gevolgen. Legitiem dus als organisaties dit risico niet willen nemen en ongevaccineerden weigeren.

Marian Uppelschoten, Gistel