427254
Wat U Zegt

Stelling: Afschaffing jeugdloon voor 21+ goede zet van Asscher

Het minimumloon voor de jeugd tussen 18 en 20 jaar gaat omhoog, en het jeugdloon voor jongeren van 21 en 22 jaar wordt stapsgewijs afgeschaft. Wat vindt u ervan? Juicht u deze maatregel van minister Asscher (PvdA) toe of ziet u nadelige gevolgen?

Doe mee aan de Stelling van de Dag (van 09.00 tot 15.30). Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête. Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. De uitslag vindt u een dag later op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en uiteraard op www.wuz.nl.