Nieuws/Wat U Zegt
427487
Wat U Zegt

Regels voor vrijheid van meningsuiting

Premier Erdogan wordt beledigd en Den Haag gooit de kwestie klakkeloos op het recht van vrije meningsuiting. Die wet werd toch beperkt tot het punt dat het de openbare orde verstoort, vraagt Samany Sedney zich af. Hij vindt het ongeoorloofd dat het Turkse staatshoofd zo bejegend kan worden.

Burgers die zich straks op welke wijze ook kunnen uiten over staatshoofden, zullen van datzelfde recht gebruik maken ten aanzien van werkgevers. Wordt het recht dan bij wet in zoverre aangescherpt, dat wanneer een werknemer zijn werkgever ’geitenneuker’ noemt, hij niet mag worden ontslagen? En burgers die datzelfde recht gebruiken om vuil te gaan schelden op agenten; moet de agent dit negeren? Dit leidt tot openbare wanorde en gaat haaks in tegen het doel van het recht op vrije meningsuiting. Alsof Nederland nog niet normloos genoeg dreigt te worden, wil onze overheid de vrijheid geven autoriteiten te beledigen. Autoriteit is nou eenmaal aangesteld om daar respect voor te hebben. En soms moet dat afgedwongen worden, anders gaat het fout. Er zijn grenzen aan de aanpassingen die gemaakt moeten worden. Tref een schip zonder kapitein en het is gedoemd tot zinken. Als de overheid niet de normen en waarden intact houdt, is Nederland op de ethische kaart te vinden als jungle.

Samany Sedney,

Amsterdam