Nieuws/Wat U Zegt
427492
Wat U Zegt

'Minister laat militairen in de steek'

Oud-militairen luiden de noodklok. Wanneer zij 65 jaar worden, krijgen zij te maken met het zogenaamde aow-gat. Ondanks de compensatieregeling kan hun nettoinkomen met honderden euro’s per maand teruglopen.

Op dit moment geldt dit voor een periode van zes maanden oplopend tot twee jaar in 2021. Hierdoor zullen veel oud-militairen hun hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. Velen van hen hebben zich verenigd in de groep ’Militairen met Functioneel leeftijdsontslag’. Zij strijden er al een paar jaar voor om hun uitkering ’gewezen militairen’ te laten doorlopen tot aan de aow-gerechtigde leeftijd en hebben het College voor de Rechten van de Mens aan hun zijde. Toch weigert de minister gehoor te geven aan hun noodkreet.

’Ongelofelijk’, aldus Loek van den Heuvel, initiatiefnemer van de groep. „Voor de politie bijvoorbeeld heeft de minister van Veiligheid en Justitie het aow-gat wel gedicht door de uitkering van gewezen politiemensen door te laten lopen tot aan hun nieuwe aow-leeftijd. Waarom onze minister dit probleem niet op eenzelfde wijze wilt oplossen, is voor ons een raadsel.” Volgens de oud-militairen heeft de minister met de compensatieregeling zand in de ogen van de Kamerleden gestrooid.

Laura van den Heuvel