Nieuws/Wat U Zegt
427499
Wat U Zegt

Brief 1

’Niks nieuws onder de zon’

Het zoveelste Kamerlid maakt weer eens misbruik van de riante wachtgeldregeling. Niets nieuws onder de horizon. Doch, hoeveel Kamervragen, debatten zijn in het verleden al gevoerd over het misbruik van subsidiegelden, toeslagen, etc. ?

In 2009 heeft zelfs het Ministerie van Financiën, Directie Begrotingszaken, Afdeling Besturing, Bekostiging, en beheer Europese middelen (BBE) een rapport uitgebracht inzake ’Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies’. Ergo, het is allemaal bekend doch men heeft slechts een kant opgekeken. Wel de splinter in andermans oog wel zien, maar niet de balk in het eigen.

Beste Kamerleden: U heeft nu de gelegenheid en toon karakter om dit soort misbruiken door Kamerleden zelf definitief uit te bannen.

Wim Knaap, Hoorn