Nieuws/Wat U Zegt
427501
Wat U Zegt

’Ook naar jezelf kijken bij pestgedrag’

Jan Veenstra uit Oosterwolde werd vroeger zelf een tijdje gepest, maar besloot op een gegeven moment zich niet langer te laten slachtofferen. Zijn advies: Eerst naar jezelf kijken en niet onmiddellijk de oorzaak en hulp bij anderen zoeken.

Hier zijn verhaal:

Sommige, veelal jonge mensen, weten zich kwetsbaar te maken en zo een gemakkelijk doelwit te worden voor pesters. Dat kan vele oorzaken hebben. Het loont vaak de moeite de oorzaak van iets te kennen, teneinde de gevolgen te kunnen oplossen. Daarbij dien je, naar mijn mening, in de eerste plaats naar je zelf te kijken en niet onmiddellijk de oorzaak en de hulp bij anderen te zoeken. Vraag je zelf af: “Kom ik mogelijk kwetsbaar over? Hoe komt het dat men juist mij moet hebben?”

Ik kan niet voor een ieder spreken, maar ik was in den beginne kwetsbaar door mijn rode haar en mijn afwijkend taalgebruik. Ik was niet groter en sterker dan de gemiddelde leerling. Gelukkig won mijn gevoel van eigenwaarde het van mijn angst. Ik wilde mij beslist niet laten slachtofferen en zo de pispaal van de school worden. Ik moest een schrikreactie bij de ergste pester te weeg brengen. Het risico dat het mis zou gaan nam ik op de koop toe.

Ik vond mijn oplossing in de onverhoedse aanval van die ergste pester. Die zo gehate pestkop in aanwezigheid van zijn aanhang voor schut zetten en hem zodanig molesteren dat hij ineen zou krimpen van de pijn werd mijn wens. Op een moment dat hij het niet verwachtte en juist verbale steun ontving van zijn mede pesters, haalde ik onaangekondigd heel fel uit en trof daarbij recht in zijn kruis.

Na de pijn, de schrikreactie en het ineenkrimpen dat daarop volgde, trof ik hem nogmaals, nog feller dan daarvoor. Nu tegen zijn schouder. Toegegeven dat het allemaal wat gewelddadig aan doet en wat kort door de bocht is, maar ik heb er veel baat bij gehad.

Om meer zelfbewust in mijn leven te kunnen staan, ben ik ben al jong op judo en karate gegaan. Al spoedig had ik daarin een bedrevenheid die groter was dan die van de gemiddelde leeftijdsgenoten. Ik ben daarna nooit meer gepest. Men keek wel uit. Wie zich zelf tot slachtschaap maakt, zal door de wolven worden gevreten.

Heeft u ervaring met pestgedrag? Wij horen graag uw reactie.