Nieuws/Wat U Zegt
427505
Wat U Zegt

Idealen op helling

Bijna is het dodenherdenking en bevrijdingsdag. Alle slachtoffers vochten voor een ideaal: vrede en democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en geen onderdrukking. Prachtige idealen, meent Ad van Ekeren.

Prachtige idealen, maar deze worden nu met voeten getreden, zie de ondemocratische gang van zaken bij de EU. Op 4 mei zouden onze regeringsleiders enkele stappen terug moeten doen. Teveel wordt er een loopje genomen met deze waarden.

Ad van Ekeren, Leerdam