Nieuws/Wat U Zegt
429306
Wat U Zegt

’Dubbelrol’

Het combineren van eigen belangen met een politieke functie, kent vele gezichten. Functies in stichtingen, in vakbonden of bedrijven, commissariaten, adviesfuncties bij banken/verzekeraars, etc. leiden tot politieke activiteiten die niets te maken hebben met het vertegenwoordigen van de partij of de kiezers.

Daarnaast wordt daaraan tijd besteed, ten koste van de politieke functie, waarmee vooral het eigen netwerken en de volgende functie worden beoogd. Bij alle getwitter en andere uitlatingen dient te toehoorder zich af te vragen welk persoonlijk belang van de betrokken politicus of van een gesubsidieerde organisatie wordt gediend.

L.J.J. Dorrestijn