Nieuws/Wat U Zegt
43012158
Wat U Zegt

Deelnemers: Atoomstroom beste alternatief voor gas

Uitslag stelling: ’Start nu bouw kerncentrale’

Kernenergie is onmisbaar voor de energietransitie in Nederland, vindt een ruime meerderheid van de stellingdeelnemers. „Het is schoon, inmiddels veilig en de opbrengsten zijn vele malen hoger dan iedere andere vorm van energieopwekking”, klinkt het.

De Tweede Kamer gaat onderzoek laten doen naar de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Een goede zaak, aldus de respondenten. „Wind- en zonne-energie zijn mooie aanvullingen, maar geen alternatief voor gas”, weet iemand. Anderen wijzen op het verwoestende karakter van wind en zonne-energie: „Je kan beter kerncentrales bouwen dan windmolens en zonnevelden die land afpakken en slecht zijn voor dieren.” Atoomstroom is volgens velen de minst vervuilende optie: „Een schone en weersonafhankelijke energiebron die we nodig hebben om de klimaatdoelen te halen.” Dat het, gezien de tijd die er nodig is voor de bouw van een kerncentrale, lastig wordt om die klimaatdoelen, namelijk 95 procent CO2-reductie in 2050, te behalen maakt de meeste stemmers niet uit. „Die energietransitie gaat toch al veel langer duren. Volledig onrealistische doelen”, wordt er gezegd.

Kernenergie is volgens de stemmers de enige alternatieve energiebron als we dan zo nodig van het gas af moeten. Iets waar vrijwel alle deelnemers (91 procent) overigens fel tegen zijn. „Waarom moet Nederland als een van de weinige landen van het gas af?”, vraagt iemand, wijzend naar Duitsland waar veel huishoudens nu juist op gas overgaan. „Gas is het schoonste, maar als dit dan toch wordt doorgedrukt, is er geen andere oplossing dan kernenergie.” Iemand anders is stelliger: „Gewoon doorgaan met gas en Groningen betalen voor overlast”, zegt iemand. Er lijkt onder de deelnemers weinig empathie te zijn voor de Groningers. „Zet die centrale dan graag in de achtertuin van diegene die ervoor gezorgd hebben dat we van het gas af moeten.” Als er een kerncentrale komt dan gaan de meeste stemmen uit naar Groningen als bouwlocatie. En: „Afhankelijk worden van andere landen waar uranium wordt gewonnen zoals Kazachstan, Namibië, Rusland, de VS en Australië is niet erg. Wij stoppen, onterecht de gaswinning in Groningen en worden hierdoor toch ook meer afhankelijk van het buitenland voor gas.”

Een minderheid (15%) ziet vooral de gevaren van deze energiebron en is van mening dat we onze (klein)kinderen niet kunnen opzadelen met kernafval, dat nog duizenden jaren radioactief blijft. „De centrale moet sowieso minimaal 90 km van de bewoonde wereld af zitten voor als er iets mis gaat en die ruimte heeft Nederland niet.” Een andere tegenstander: „Hebben we niets geleerd van Tsjernobyl? Geen kernenergie in dit kleine landje! Dan nog liever iedereen een windmolen in de tuin.”

Voorstanders reageren dat kerncentrales nu veilig genoeg zijn. Bovendien: „Wat doen we met kapotte zonnepanelen, windmolens, accu’s, geven we dat ook niet door aan de volgende generatie?” We moeten kernenergie zien als een stap in de goede richting, zeggen velen. „De minst slechte oplossing tot thoriumcentrales technisch mogelijk worden.” Want daar ligt de toekomst: „Uiteindelijk moeten we naar kernfusiecentrales, deze leveren meer stroom en hebben minder schadelijk restafval. Tot die tijd is kernenergie de meeste betrouwbare oplossing.”