430712
Wat U Zegt

’Zwitserse referenda echte democratie’

Onze ’politieke elite’ heeft niet genoeg aan één probleemland (Griekenland) binnen Europa en wil er met Oekraïne nog één bij, aldus Martin Koenders.

Om te voorkomen dat de bevolking echt kan meebeslissen heeft deze elite ons een raadgevend referendum gegeven, waarvan het resultaat niet bindend is. Het kan toch echt anders en beter. In Zwitserland heeft de bevolking door middel van referenda wel degelijk inspraak in belangrijke zaken. Voor mij is dat echte democratie.

Vindt u dat ook?