430784
Wat U Zegt

’Politiek moet luisteren’

In een vertegenwoordigende democratie, zoals wij in Nederland hebben, is in principe ieder door politici bij meerderheid genomen besluit een democratisch genomen besluit.

Het grote risico van dit systeem van vertegenwoordiging zit hierin dat de politiek niet eerder dan bij de volgende verkiezingen op haar besluiten kan worden afgerekend.

Dat voorstanders van het systeem van vertegenwoordiging dan ook tegen de mogelijkheid van referenda zijn ligt voor de hand. Immers bij een raadgevend referendum treedt duidelijk aan het licht dat je handelt in strijd met de wil van je kiezers en een bindend referendum blijkt een evidente inperking van je macht te zijn en dat wil natuurlijk niemand.

Het verlenen van zo min mogelijke medewerking bij het houden van het aanstaande referendum, is dan ook een te verwachten ontmoedigingstactiek.

Nog afgezien van de grote onduidelijkheid en de risico's die acceptatie van de associatieovereenkomst met Oekraïne met zich meebrengt en waarover niet te licht mag worden gedacht, zal een duidelijk nee op 6 april aantonen dat de politiek niet zonder meer achteloos over de kiezer heen kan en mag lopen. Mogelijk brengt dat de politici in kwestie in zoverre terug naar de realiteit dat zij beseffen hun positie niet alleen door, maar vooral ook voor het volk mogen innemen.

Jan van Hoorn, Pingjum