430785
Wat U Zegt

’Ik blijf thuis’

Woensdag mogen we naar de stembus om ons uit te spreken voor of tegen samenwerking tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Het referendum is aangevraagd door tegenstanders van de steeds verdergaande Europese integratie. Maar het is een nep-referendum.

Het is in de woorden van de aanvragers bedoeld ’om zand te strooien in de verdergaande integratie binnen Europa’. Naar de oorzaken van die steeds maar verder oprukkende vraag naar integratie is uitvoerig wetenschappelijk en cijfermatig sterk onderbouwd onderzoek gedaan. Geen regering, bedrijf of groep kiezers blijkt hier invloed op te kunnen uitoefenen. Alleen technische ontwikkelingen in vervoerssystemen en investeringen in infrastructuur voor het vervoer van personen, goederen en informatie bepalen de noodzaak tot en mate van integratie tussen voorheen afzonderlijke gebieden. Het enige dat regeringen en kiezers kunnen doen is de ontwikkelingen op vervoersgebied accommoderen in verdragen. Het versnellen of vertragen ervan is onmogelijk. Dit referendum legt dus een nepkeuze aan ons voor. Als we in grote getale thuisblijven wordt de drempel van 30% niet gehaald en hoeven we ook minder te vrezen voor het volgende referendum, die over de samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde Staten. Elk referendum kost meer dan € 10 per kiesgerechtigde en wordt betaald van ons eigen belastinggeld. Ik blijf thuis!

Henk Stokhorst, Roden