Nieuws/Wat U Zegt
434089549
Wat U Zegt

Deelnemers wijzen nieuwe regeling donorregister af

Uitslag stelling: ’Onvrede over D66-gedram’

De nieuwe donorcampagne van de overheid met folders en reclame in huis-aan-huisbladen en op tv zal geen positief effect hebben, denken de meeste stellingdeelnemers. Veel respondenten zetten zich ook fel af tegen het gewijzigde donorregister.

De aversie van de meesten zit ’m vooral in het automatisme van de vernieuwde regeling, dat iedereen die geen bezwaar maakt aangemerkt wordt als donor. D66 in de persoon van Pia Dijkstra, die voorop liep met het voorstel, krijgt daarvan de schuld. Zo mokt een tegenstander: „Door het gedram van D66 dat iedereen donor is, tenzij men zich zelf afmeldt zijn er meer mensen geneigd zich als niet-donor te registreren omdat men baas over het eigen lichaam is en niet D66. Het werkt averechts.” En een andere opposant moppert eveneens: „Automatisch donor worden is grof. Niemand moet donor worden zonder uitdrukkelijke toestemming.”

Het idee van veel deelnemers is dat de integriteit van hun lichaam wordt geschonden, oftewel zij vrezen de zeggenschap over hun lichaam, of beter gezegd hun organen, kwijt te zijn. En dat jaagt hen schrik aan en maakt hen kopschuw. „De nieuwe donorwet zegt in feite: ’jouw lichaam behoort aan de overheid’. Dit is een slechte zaak. Overheden zijn steeds minder betrouwbaar”, klinkt het. Ook tegenover het idee van registratie staan velen uiterst wantrouwend.

Opmerkelijk is wel dat een kleine meerderheid (51 procent) wel donor zou willen zijn als zij zeggenschap zouden krijgen over de orgaandonatie. Met andere woorden als zij zelf mogen bepalen wie hun organen zouden krijgen, zijn velen opeens bereid tot donorschap. Het zou kunnen dat bij sommigen onder hen motieven spelen om bepaalde groepen in de samenleving van orgaandonatie uit te sluiten. Zo vindt 19 procent van de deelnemers dat criminelen geen recht hebben op orgaandonatie en 13 procent meent dat rokers moeten worden uitgesloten. Maar de meesten (49 procent) zijn geen voorstander ervan om onderscheid te maken tussen mensen. Toch menen vier op de tien deelnemers dat donoren voorrang moeten hebben op niet-donoren als zij onverhoopt op een wachtlijst voor een orgaan komen te staan.

Het donordebat levert ook discussies op bij gelovigen. Veel religies worstelen met vragen over orgaandonatie. Zo is het bekend dat het aantal islamitische orgaandonoren achterblijft, aldus de Nederlandse Transplantatie Vereniging. Moslims zouden niet goed weten of donatie mag van hun geloof en zij zien er bij twijfel liever vanaf. Maar een kleine meerderheid (52 procent) vindt dat gelovigen zich niet afzijdig kunnen houden van het onderwerp en meent dat zij zich moeten uitspreken.

Bijna een op de drie deelnemers is voorstander van een landelijke actie voor het donorregister. Deze respondenten weten dat er schrikbarend weinig donoren zijn en vinden dat actie hard nodig is. Onder deze voorstanders zijn sommigen die het motto ’voor wat, hoort wat’ huldigen: „Op principiële gronden geen donor worden is prima, maar er dan ook geen ontvangen.”

Velen hebben zich nog niet geregistreerd. De meesten (54 procent) gaan dit nog doen als niet-donor. Slechts 17 procent zegt zich aan te melden als donor en 15 procent doet niks en laat de keuze van orgaandonatie over aan de nabestaanden.