435101
Wat U Zegt

’Kostenplaatje niet eerlijk’

Mooi plan van de PvdA om binnen 10 jaar het hele wagenpark elektrisch te maken. Men gaat echter aan een aantal punten voorbij, merkt lezer J. Brand op. Hijstelt een aantal vragen:

„Wie van de huidige autobezitters kan € 30.000,00 ophoesten om hun benzine of dieselauto te vervangen voor een elektrische auto? Hoe kan men de elektrische auto gelijkwaardig gebruiken met zijn ’kleine’ actieradius? Hoe zit het met het aantal oplaadplaatsen als iedereen een elektrische auto heeft? Waar halen wij het elektrische vermogen vandaan als alle auto's elektrisch worden? Wat doen wij met de accu's als deze ’op’ zijn?

Wat mij opvalt is dat ik nog nooit een complete financiële berekening heb gezien van de aanschaf en exploitatie van een elektrische auto. Het wordt nu met belastinggeld aantrekkelijk gemaakt door allerlei subsidies en kwijtschelden van belastingen. Ik zou zeggen, maak eerst eens een echt (maar vooral eerlijk) kostenplaatje van de elektrische auto, dan wordt duidelijk of deze auto werkelijk zo aantrekkelijk is. Resumerend: er zijn nog veel vragen en er moeten ook een fiks aantal technische zaken worden opgelost.

J. Brand, Huizen