435224
Wat U Zegt

Lezers: Studiedagen en lesuitval motiveren ook niet

Uitslag Stelling: School komt voor vakantie

Spijbelen van school... wie heeft zich er nooit aan schuldig gemaakt? Wel, de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag ging altijd braaf naar school. Schoolverzuim mag in de ogen van driekwart stevig worden aangepakt.

Nu het paasweekeinde eraan komt, verwachten veel scholen kort voor die tijd veel ’zieke’ leerlingen; zij worden door hun ouders ziek gemeld zodat het gezin een dagje eerder met (wintersport)vakantie kan. Bijvoorbeeld om de files te vermijden.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden doet daar niet aan mee. Beboeten die mensen, zegt bijna driekwart: „De straffen op ongeoorloofd verzuim mogen zelfs wel iets hoger. Of misschien iets anders bedenken dan een boete, want daar hebben wintersportende ouders niet zo veel last van.”

Iemand anders stelt: „Als belastingbetaler betaal ik mee aan scholen. Waar halen ouders het lef vandaan om onder de leerplicht uit te willen voor een leuke vakantie. School komt altijd voor vakantie.”

Wie toegeeft wel eens een dag luxeverzuim te hebben ’gepikt’, vindt dat eigenlijk wel terecht. „Ik vind dat kinderen op school drie dagen verlof moeten hebben. Scholen hebben te pas en te onpas studiedagen en de werkende ouders moeten weer opvang regelen.” Een ander zegt: „Ik heb mijn zoon een keer een dag eerder meegenomen op vakantie. Hij vond dit geweldig en die ene geoorloofde dag was voldoende, want daarna heeft hij nooit meer gespijbeld.”

Die studiedagen en andere oorzaken van lesuitval op scholen wekken overigens meer irritatie. „Scholen hebben boter op hun hoofd”, vindt een lezer. „Lesuitval loopt de spuigaten uit en voor afwezige leraren is geen vervanging. Dat motiveert leerlingen ook niet.”

Zo komen we uit bij de notoire spijbelaars, die niet voor een dagje vakantie, maar structureel van school wegblijven. Twee derde van de deelnemers legt de verantwoordelijkheid daarvoor ook bij de scholen. Hoewel een ruime meerderheid verwacht dat vroegtijdige schoolverlaters minder kans zullen hebben op de arbeidsmarkt, reageert ook een aantal deelnemers met ’succesverhalen’. „Mijn kleinzoon van zestien hield het na drie scholen voor gezien. Hij is nu vrachtwagenchauffeur met alles erop en eraan.” Een ander merkt ook op: „Vaak gehoord: ik wil met mijn handen werken en ik moet maar van die stomme opgaven maken.”

Een leraar op een middelbare school die vroeger zelf vaak spijbelde zegt: „'t Is dweilen met de kraan open als de ouders niet alert zijn”, en de helft van de respondenten vindt ook dat ouders bestraft moeten worden als hun kind spijbelt. Maar dan moet de school ook alert zijn, vindt een lezer: „Toen mijn zoon naar het middelbaar onderwijs ging werd je dezelfde ochtend gebeld als hij niet aanwezig was.” Een andere ouder beaamt dit: „Mijn dochter spijbelde al drie weken. De school reageerde toen pas. Na een goed gesprek met mijn dochter heeft zij het verzuim ingehaald en haar diploma behaald.”

Gevraagd naar hun eigen spijbelsmoezen blijkt dat de meeste mensen ziekte en doktersbezoek het vaakst noemen. Dat kon tot hilarische situaties leiden: „Dat ik naar de oogarts moest, maar gezellig ging winkelen in Utrecht met mijn moeder. En wat denk je? Komen we de klas daar tegen! Ze gingen onverwacht naar het museum...”