Nieuws/Wat U Zegt
438455
Wat U Zegt

Boeren door het mestplafond...

Het aantal koeien in ons land zou gereduceerd moeten worden om te voldoen aan het Europese mestquotum. J.H. Posthumus uit Veghel begrijpt niet waar dit koeienoverschot vandaan komt, aangezien veel veehouders er in het verleden al de brui aan hebben gegeven. Milieuregels voor veehouders, wat vindt u ervan?

J.H. Posthumus schrijft: „In vroeger tijden stond ons land vol met koeien. Waar je ook keek kwam je ze tegen. Toen kwam de tijd dat veel veehouders er de brui aan gaven vanwege allerlei regelgeving en naar elders zijn vertrokken. Het aantal koeien verminderde, alsook de geproduceerde mest. En nu, anno 2016, moet het aantal koeien met vier tot acht procent omlaag, omdat we door het mestplafond zijn geschoten, terwijl de mest blijkbaar ook met tonnen de grens over gaat naar landen die het goed kunnen gebruiken. En ook hier bepaalt Brussel weer tot hoever de boeren/veehouders in de stront mogen zitten....”