439759
Wat U Zegt

Brief van de dag

'Einde aan de oorlog het belangrijkst'

De vluchtelingenopvang blijkt een Europees probleem te worden. Een internationale verdeling van de vluchtelingen zou een beter optie zijn en zal de draagkracht van iedere land verminderen. De opvang moet in de eerste instantie liggen bij de rijke Arabische landen, vindt imam Safeer Siddiqui.

De imam uit Nunspeet legt uit: „In de eerste plaats omdat die landen het dichtst bij het conflictgebied liggen. Daarnaast spreken ze dezelfde taal als de vluchtelingen en hebben ze min of meer dezelfde cultuur dus kunnen ze elkaar beter van dienst zijn. Investeren en opvang in de regio is ook een optie, maar het allerbelangrijkste is toch wel het beëindigen van de oorlog.

Dat zal ongetwijfeld een moeilijke taak zijn maar op z’n minst kunnen de basisoorzaken weggenomen worden waardoor IS en andere terroristische organisaties hun wreedheden continue kunnen blijven uitoefenen.

Het bestrijden van hun financiering en een wapenembargo op het Midden-Oosten zijn cruciaal van belang. De internationale politiek is alleen maar bezig met symptoombestrijding.

Is dit wat u betreft de Brief van de Dag? Laat uw stem horen op wuz.nl