Nieuws/Wat U Zegt
440467522
Wat U Zegt

’Asielsituatie wordt nu onhoudbaar’

De schrijnende situatie in de opvang van asielzoekers schijnt meer en meer een permanent karakter te krijgen, denkt R.L. van Hasselt.

Met de slappe houding van de VVD-staatssecretaris voor asielopvang Eric van der Burg komen we geen stap verder en wordt de situatie onhoudbaar. Om van één aanmeldcentrum over te gaan tot meerdere in dit land , zal het aantal asielzoekers slechts toenemen. Ook is het onvoorstelbaar dat nog steeds asielzoekers uit veilige landen hiernaar toe komen. Ook lukt het achtereen volgende kabinetten niet om met landen een terugkeerregeling te treffen. Wordt het niet eens tijd om de ellende eens aan te kaarten in de EU en te komen met sancties wanneer landen categorisch weigeren om hun eigen burgers terug te nemen? We hebben dan wel een andere staatssecretaris nodig die doortastender kan optreden. De huidige schijnt maar niet te begrijpen dat het draagvlak voor opvang van asielzoekers tot een zeer laag dieptepunt gedaald is.

R.L. van Hasselt, Gieten