Nieuws/Wat U Zegt
444771
Wat U Zegt

'Foute keuze bewindsman'

Staatssecretaris Van Dam stelt 750 euro beschikbaar als boeren voor 15 april hun koeien de wei in sturen, weer of geen weer. Het schijnt goed te zijn voor de weidevogels. "Het zou verstandiger zijn om het injecteren van mest in de bodem af te schaffen, omdat dat het bodemleven vernielt. Maar wat kun je verwachten. Hij weet net zoveel van boeren als een koe van zondag ", schrijft M. Nieuweboer.  Bent u het met deze lezer eens?

M. Nieuweboer uit Aartswoud:

Omdat de koeien hun mest bovengronds laten vallen, kunnen de weidevogels hierbij hun voedsel vinden, zoals vliegjes en wormpjes.

Om de weidevogel weer terug te krijgen in de weilanden zou het verstandiger zijn van deze staatssecretaris om het injecteren van mest in de bodem af te schaffen. Sinds 1993 zijn boeren verplicht tot bodeminjectie om de vermeende schade van ammoniak terug te dringen.

Door injectie gaat het bodemleven, bv wormen, dood en injectiemachines vernielen de weidevogelnesten. Daardoor is de weidevogelstand jaarlijks sterk achteruit gegaan. Nu geeft de heer Van Dam zelf toe hoe belangrijk bovengrondse mest is voor de weidevogels. Maar wat kun je verlangen van een staatssecretaris zonder agrarische achtergrond.

Denkt u hier net zo over of vindt u het plan van de staatssecretaris juist een goed idee? Laat het ons weten in een reactie.