Nieuws/Wat U Zegt
445775
Wat U Zegt

'Stop met de aanleg van moerassen'

"Wat veel mensen niet weten is dat waterschappen er een gevaarlijke hobby op na houden: het vernatten van de natuur", waarschuwt J.D.G. van der Burg. "Zij vormen natuurgebieden om in zgn. ’natte natuurparels’, een ander woord voor zompige moerassen." Volgens Van der Burg slechts een broedplaats voor muggen die vreselijke ziektes kunnen overbrengen, zoals het zikavirus.

J.D.G. van der Burg vervolgt:

"Als voormalig bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, heb ik steeds tevergeefs gewaarschuwd tegen de aanleg van deze moerassen, omdat dit broedplaatsen zijn voor muggen, die de vreselijkste ziekten kunnen overbrengen. Hierbij kan men denken aan knokkelkoorts, malaria en nu aan het snel oprukkende zikavirus.

Waterschappen dienen onmiddellijk te stoppen met het vernatten en de reeds aangelegde moerassen weer droog te malen, dit ter bescherming van onze volksgezondheid.

Als zij dit weigeren, kan de universiteit van Wageningen een gedegen onafhankelijke risico-analyse maken. Als uit dit onderzoek inderdaad blijkt, dat de moerassen het risico op virusbesmetting door bijvoorbeeld zika- of malariamuggen sterk vergroot, kunnen de waterschappen er niet onderuit onmiddellijk te stoppen met de creatie van deze levensgevaarlijke moerassen. Iedereen is vergeten dat Nederland pas in 1970 helemaal vrij was van ’moeraskoorts’, het oude Nederlandse woord voor malaria."

 

Denkt u dat lezer gelijk heeft? We horen graag uw mening.