Nieuws/Wat U Zegt
445813
Wat U Zegt

'Signaleren kan iedereen'

Burgemeesters zijn genoodzaakt steeds vaker gebruik te maken van stadswachten, boa’s en particuliere beveiligers in het kader van de handhaving van de openbare orde (Tel. 3/2). "Signaleren kan iedereen doen en met de moderne communicatiemogelijkheden. Daarna kunnen signalen worden beoordeeld en kan worden besloten om handhavend op te treden", vindt Hylke J.A.S. Tromp. "Een prima basis voor stadsbeheer." Bent u het hiermee eens.

Hylke J.A.S. Tromp uit Loosdrecht schrijft:

"Mijns inziens moet het handhaven onderdeel zijn van de trits signaleren, beoordelen en handhaven. Signaleren kan iedereen doen en met de moderne communicatiemogelijkheden kunnen die signalen uitstekend worden verzameld en geregistreerd in allerlei bestanden. Vervolgens kunnen deze signalen in onderlinge samenhang worden beoordeeld en kan worden besloten om in bepaalde gevallen handhavend op te treden.

In de signaleringsfase kan het gemeentebestuur ook de ambtenaren vragen daar in voorkomende gevallen een bijdrage aan te leveren. Deze werkwijze leidt uiteindelijk tot een compleet beeld van de bestaande situatie van de gemeente en de zich daarin voordoende ontwikkelingen. Een prima basis voor stadsbeheer en dus ook voor de inzet van politie en andere handhavers."

 

Bent u het met deze lezer eens? We horen graag uw mening.