Nieuws/Wat U Zegt
448054
Wat U Zegt

Lezers vinden digitale preek een grote verarming

Uitslag Stelling: Cloud geen wondermiddel

Op de digitale toer gaan zal de kerk niet helpen om meer zieltjes te winnen. De meeste lezers menen dat het instituut zijn langste tijd heeft gehad: „Het is een achterhoedegevecht dat alle kerken al lang en breed verloren hebben.”

De deelnemers aan de Stelling van de Dag reageren op het nieuws dat na de protestante kerk ook de katholieken de sociale media hebben ontdekt. Zij openden een Facebookpagina, een YouTubekanaal en een website.

Slechts een minderheid denkt dat de sociale media wel de toekomst van de kerk zijn. „Het is een aanvulling voor jongeren en de jonge ouderen die gewend zijn aan internet,” aldus een lezer. „Het is nu 2016, dan lijkt communicatie via sociale media mij een must”, aldus een ander. Een respondent heeft nog een niet-digitale tip: „De kerken hebben pas een toekomst als ze geen mensen meer buitensluiten, zoals homo’s.”

De meeste lezers denken niet dat een groeiende internetkerk de jaarlijkse achteruitgang in bezoek aan de christelijke godshuizen kan compenseren. „Het haalt mensen juist uit de kerk”, meent een respondent. „ Een digitale kerk kan nooit het gemeenteleven vervangen”, luidt een andere reactie.

De digitale kerk kan volgens deskundigen de persoonlijke benadering bieden waaraan de mens in dit individualistische tijdperk behoefte heeft. Bijna twee derde van u deelt dit standpunt niet. „Wat een verarming, hoe kan iemand jou nou troost geven via een kijkdoos?” Bijna dertig procent is het er echter wel mee eens: „Internet speelt meer in op vraag en aanbod, iets waar de kerken hun voordeel mee kunnen doen.”

Met een extra loket in de cloud spelen de protestante en katholieke kerk in op het feit dat nog best veel mensen gelovig zijn maar hun geloof niet meer in traditionele kerkgebouwen belijden. Iets meer dan de helft van de stellingdeelnemers vindt dit een goede zet: „Het zal veel mensen aanspreken.”

Nog altijd noemt ruim vijftig procent van de Nederlanders zich gelovig, maar slechts een klein deel gaat naar de traditionele kerk. Volgens ruim een derde van u komt dat doordat de kerkdiensten saai en oninteressant zijn: „Veel preken zijn niet echt meer van deze tijd.” Bijna een kwart denkt dat de mensen op zondag liever gaan winkelen of iets anders doen in plaats van naar een mis gaan.”

Volgens internetpastor Fred Omvlee van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kunnen mensen op de sociale media van zijn kerk vragen stellen of troost zoeken en krijgen ze altijd antwoord. Bijna veertig procent van de stellingdeelnemers denkt dat zo beter in de behoefte van gelovigen kan worden voorzien dan in een kerkgebouw: „Het is prachtig omdat je altijd antwoord krijgt. Bovendien is het modern en je kunt het zo vaak nalezen als je maar wilt. ” De meeste lezers vinden echter dat er niets boven een echt godshuis gaat: „De digitale wereld blijft toch surrogaat voor echte menselijke warmte en troost.” Zij moeten er ook niet aan denken om op het internet naar een preek te luisteren of digitaal een kaarsje voor iemand aan te steken.

De meerderheid van u denkt dat er ondanks de opkomst van de digitale kerk en het teruglopend kerkbezoek altijd godshuizen zullen blijven bestaan waar mensen naartoe gaan om een mis of dienst te volgen.