Nieuws/Wat U Zegt
448358
Wat U Zegt

’Wij worden misleid over pensioenen’

Volgens W. de Brouwer is de financiële postitie van de pensioenfondsen ABP en PFZW in het geding door ondermeer de onkunde van de politiek en DNB. Deelt u het standpunt van deze lezer? Wij vernemen graag uw mening.

W. de Brouwer schrijft:

De financiële positie van pensioenfondsen ABP en PFZW staat onder druk. Mede door eenzijdig en onkundig ingrijpen van de politiek en DNB, is dit ’probleem’ ontstaan.

Hoe kan men van pensioenfondsen hogere buffers eisen én tevens premies verlagen en vervolgens ook nog de rekenrente verlagen? De financiële voordelen zijn voor het rijk en alle nadelen komen op ons bordje te liggen.

Hoe kan het dat er per jaar zo’n 75 miljard (6%) rendement wordt behaald, plus zo’n 35 miljard aan premies, met daartegenover zo’n 30 miljard aan pensioen, incl. kosten, vanaf gaat? Blijft over een jaarlijkse groei van circa 75 miljard! Van 2007 tot op heden is het vermogen van circa 700 miljard naar 1250 miljard gegroeid. Als men een rendement van 4% neemt, dan nog groeit het vermogen met circa 40 tot 50 miljard per jaar.

Waarom wordt circa de helft van onze pensioengelden in het buitenland belegd, door grote Amerikaanse banken, zonder inzicht en/of inspraak van onze bestuurders en tegen enorm hoge kosten en afroming van winsten, terwijl verliezen c.q. tekorten geheel voor onze rekening zijn? Als u het mij vraagt, worden we heel bewust bang gemaakt en belazerd, zowel jong als oud!

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl