Nieuws/Wat U Zegt
448676
Wat U Zegt

Uw taalergernissen

U ergert zich groen en geel aan onjuist taalgebruik. Een enkeling ‘irriteert zich’. Sommigen vinden dat we ons niet te druk moeten maken, maar dat enige zorgvuldigheid betracht mag worden. Nederlands is een levende taal en dus aan verandering onderhevig, vinden anderen. “Flexibiliteit noemen ze dat. Prima. Beter dan al dat Engels er tussendoor”, vindt lezer Bert de Jong. Wat is uw taalergernis?

De Jong is niet de enige die zich stoort aan Engelse woorden. “Topmodel uitspreken als ‘topmoddel’ en cover als ‘kuffer’. Als correct Nederlands spreken al lastig is, begin er dan maar niet aan Engelse woorden Nederlands te laten klinken, vindt Petracs in een reactie.

“Mensen die het verschil niet weten tussen: ‘dan’ en ‘als’. Zoals: Ik ben veel beter als jou. Brrr”, lezer Daniël rilt ervan. "Na 'een aantal' moet het werkwoord enkelvoudig zijn. Dus niet 'een aantal mensen zijn vergeten', maar een aantal (mensen) is vergeten", schrijft S.Stavenuiter.

Naast het verkeerd inzetten van bepaalde woorden wordt ook het door elkaar husselen van spreekwoorden en gezegdes aangehaald. ‘Het klopt als een bus’ moet zijn ‘Het sluit als een bus’ en ‘Het klopt als een zwerende vinger’”, verbetert M.H.W. Timmermans. En ook al mag zowel frikadel als frikandel, toch zorgen beide woorden voor irritatie bij lezer Ard. Waarom beide woorden goedkeuren als “niemand bij de snackbar een frikadel bestelt.”

 

Wat is uw grootste taalergernis? Doe mee aan de poll.