Nieuws/Wat U Zegt
449091
Wat U Zegt

'Dakloze slecht af'

Ondanks de inzet van organisaties als Het Rode Kruis en het Leger des Heils zijn veel daklozen genoodzaakt buiten te slapen. Dit staat in "schril contrast met wat gedaan wordt voor de vluchtelingen", vindt Wim Knaap. Bent u het met hem eens? Verdienen daklozen meer aandacht als het om opvang gaat? We horen graag uw mening.