449774
Wat U Zegt

Sociale dienstplicht voor migranten

Asielzoekers zouden een sociale dienstplicht van een jaar moeten vervullen, vindt Jaap Poll. Op die manier kunnen zij iets terugdoen voor de moeite die ons land doet om hen op te vangen. Deelt u de mening van deze lezer? Wij kijken uit naar uw reactie.

Jaap Poll schrijft:

VluchtelingenWerk Nederland wil dat migranten na drie jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Gemeenten moeten dan voor opvang zorgen. Beter ware het, als asielzoekers na twee jaar een sociale dienstplicht zouden moeten vervullen van één jaar.

 Op deze manier kunnen ze dan iets terug doen voor de moeite (kosten) die ons land heeft gedaan voor hun opvang.  Voor het pamperen, mag ook wel iets worden terugverwacht.

De ouderen die dit land hebben helpen opbouwen, worden door onze politici van links tot rechts in de kou gezet. Waarom de eigen bevolking uitkleden en nieuwkomers aankleden?

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl