449810
Wat U Zegt

Bijdragen aan eigen opvang moet ook hier

R. van Putten meent dat allang op Europees niveau geregeld had moeten zijn dat asielzoekers tot een bepaald bedrag meebetalen aan hun opvang. Deelt u de opvatting van deze lezer? Reageer gerust!

R. van Putten schrijft:

Nederland zou direct het voorbeeld moeten volgen van Zwitserland en enkele Duitse deelstaten om asielzoekers tot een bepaalde bedrag te laten meebetalen aan opvang. In de ogen van veel Nederlanders zijn asielzoekers niet meer dan economische vluchtelingen die niet alleen veiligheid maar vooral ook economisch gewin zoeken. Een financiële bijdrage is dan ook niet meer dan normaal.

Maar natuurlijk had deze maatregel allang op Europees vlak geregeld moeten zijn. Nu is het ieder land voor zich. Van een Europese Unie is nog geen sprake, terwijl dit wel de beste oplossing zou zijn om te voorkomen dat asielzoekers straks alleen nog maar naar die landen afreizen waar zij het meeste voordeel hebben.

Ook aan de roep om de grenzen te sluiten zou veel sneller gehoor gegeven moeten worden. Ook hier geldt ieder land voor zich. De Europese Unie kijkt er naar, maar onderneemt nog niets.

Wij mogen er als onderdanen van een door politici gecreëerde Europese Unie toch vanuit gaan dat er snel maatregelen worden genomen. De instroom kost ons miljarden en als het zo doorgaat nog meer dan de bankencrisis ons heeft gekost. Voorlopig wordt er alleen maar gedebatteerd, zonder echt resultaat.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl