450138
Wat U Zegt

'Maak status niet definitief'

Het gaat er volgens Remco van Zadelhoff niet om of we mensen in nood moeten helpen, maar over hoe het daarna verder moet. We gaan ervan uit dat vluchtelingen zich hier blijvend te vestigen. "Nodeloos ingewikkeld en wie gaat Syrië straks opbouwen als alle jonge mensen hier zitten?", vraagt hij zich af. Kunt u zich vinden in het standpunt van deze lezer? We horen graag uw mening.

Remco van Zadelhoff uit Geldermalsen schrijft: "De discussie over vluchtelingen gaat niet zozeer over de vraag of we mensen in nood moeten helpen, maar over integratie (lukt dat wel?), cultuur (passen zij zich wel aan?) normen en waarden (worden die wel gerespecteerd?), vindt Remco van Zadelhoff.

We gaan ervan uit dat vluchtelingen zich hier uiteindelijk blijvend vestigen. Die onomkeerbaarheid van verworvenheden zorgt voor onzekerheid bij de autochtone bevolking, maakt het nodeloos ingewikkeld en gaat bovendien voorbij aan de vraag wie Syrië straks gaat opbouwen als alle jonge mensen hier zitten.

Oplossing is dat Europa afstapt van de definitieve status. Zodra de oorlog voorbij is, gaat iedereen terug. In de tussentijd bieden wij hen onderdak, eten, opleiding en werk. Zo kunnen we het noodzakelijke draagvlak vergroten zonder mensen die vluchten voor oorlog hulp te weigeren, terwijl het land van herkomst de wederopbouw beter ter hand kan nemen omdat jonge mensen hier een opleiding hebben genoten."

Wat vindt u van het idee om te stoppen met de definitieve status? Laat het ons weten in een reactie.