Nieuws/Wat U Zegt
450766852
Wat U Zegt

’Minder belastingvoordeel lost woningtekort niet op’

Uitslag Stelling: Meer bouwen enige optie

Ruim driekwart van de stellingdeelnemers ziet niets in het voorstel van Klaas Knot van DNB om belastingvoordelen voor huizenbezitters, zoals de jubelton en hypotheekrenteaftrek, af te schaffen in een poging de gekte op de woningmarkt te kalmeren.

De meeste respondenten geloven niet dat belastingvoordelen de reden zijn voor de oververhitte huizenmarkt. „Knot geeft allemaal pseudoproblemen aan en biedt hier oplossingen voor”, analyseert één van hen. „Maar het echte probleem is de kunstmatige lage rente waardoor het lenen te goedkoop is en alles in prijs stijgt. Daarbij creëert de lage rente als oplossing voor de schuldencrisis alleen maar nog grotere (staats)schulden. Ik stel voor om even goed te slikken en de rente in Europa omhoog te gooien. Dan remt de inflatie af en zal de huizenmarkt zich ook stabiliseren.”

„Grappig dat De Nederlandsche Bank zich hier druk over maakt”, reageert een ander. „Zij zijn namelijk de schuld van de absurde huizenmarkt. Als bank wil je namelijk zoveel mogelijk gelden uitlenen. Zij verdienen met de hypotheken, dus hoe hoger deze zijn, hoe meer zij kunnen investeren. Het is door het beleid van de banken dat deze huizencrisis is ontstaan.”

Veel respondenten (73%) vrezen dat starters al helemaal geen voet meer aan de grond krijgen in de huizenmarkt als de belastingvoordelen worden afgeschaft. „Mensen die een huis kopen steken soms al hun geld erin en leven zuinig. Die moet je niet extra gaan belasten want daar hebben ze veel voor moeten laten. Pak de huisjesmelkers aan die alles voor de neus van jongeren opkopen en vette winsten maken over de rug van de jeugd”, stelt een respondent.

„Ik zie niet in hoe het afschaffen van belastingvoordeel bijdraagt in het woningtekort”, reageert iemand. „En dáár ligt het daadwerkelijke probleem. Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd, voor zowel starters als 55-plussers. Die laatste groep wil wel verhuizen maar niet naar een woning waar ze het driedubbele voor moeten betalen. Het is toch logisch dat je dan blijft zitten waar je zit vanwege de vaste lasten? Ik zou het schandalig vinden als men nu de belastingvoordelen eraf haalt, dat brengt veel mensen in de problemen. Er wordt gewoon te duur en te weinig gebouwd.”

Er zijn meer respondenten (68%) die geloven dat de oplossing van het probleem ligt bij het bouwen van nieuwe woningen. „De overheid moet ingrijpen door meer woningen te bouwen, zowel koop als huur. Niet alleen voor rijken en asielzoekers maar voor de gemiddelde Nederlander, zodat er weer beweging in de markt komt.”

Uiteindelijk zal de gekte op de huizenmarkt nog lang na blijven sudderen geloven velen. Ook als de prijzen stagneren (iets wat 69% van de stellingdeelnemers overigens voorlopig nog niet ziet gebeuren.) Twee derde van de respondenten verwacht dat mensen die in deze markt een huis kopen uiteindelijk in de financiële problemen zullen komen.

„De perverse waardestijgingen hebben alle kenmerken van een piramidespel”, analyseert een respondent, „Als de knal komt zijn het vooral de nieuwe intreders in de markt die de prijs gaan betalen.” Een ander: „Mensen hebben wensen. Vooral nu de rente laag is. Echter wat je nu te veel leent, zul je moeten terugbetalen. Ik vrees met grote vreze.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop